Bas persoonlijke pagina

In her voorjaar van 2012 kochten wij een maisakker, die we Levensland zijn gaan noemen.

Eerst was er vrijwel geen worm of ander leven in de bodem te vinden, maar nu krioelt de bodem van wormen en tallos veel ander leven!

Dat is mijn missie: de levenskracht helemaal terugbrengen. En dat gaat verder dan enkel het bodemleven…!

In de gesprekken met Anastasia zoals opgetekend door Vladimir Megre in de boeken van “Zoemende ceders/ rinkelende Dennen”-reeks gaan over vrijwel alle facetten van het leven: van opvoeding, tot sterven, van taalgebruik tot bijen houden, van man-vrouw relatie tot wereldgeschiedenis, enz..

Ik probeer niet dogmatisch met de Anastasia ideeën om te gaan. Haar gedachtegoed inspireert mij (en ons), maar een ieder mag vrij met deze gedachten spelen en er juist zelf mee experimenteren.

Een paar voorbeelden van de werk- en denkwijzen van Anastasia naar mijn interpretatie, die mij enthousiast maken.

 

           1. Omkering van de relatie mens en natuur

De mens is van nature geen vervuiler of natuurvernietiger! De mens hoeft zelfs geen natuurverdediger of samenwerker of kringloopsluiter met de natuur te zijn.

De mens is bedoeld veel mer te zijn: eem co-creator van het paradijs zijn, een ware “natuur- en levenskracht optimalisator”. Ik heb door heel wat echte wildernis gelopen in Canada, en Alaska. Alles in die wildernis bruist van de levenskracht. Die kunnen wij en mogen wij overal weer terugbrengen! De natuur in Winterswijk is mooi! Heel mooi voor Nederlandse begrippen! Maar het mag nog vele malen levenskrachtiger en bruisender worden!

Anastasia leert hoe het nog levenskrachtiger kan worden. We zijn erfgenamen van het paradijs dat de Aarde kan zijn en weer mag worden. Het is onze bestemming om dat paradijs ons weer te herinneren, te co-creëren en de oorspronkelijke levenskracht te optimaliseren.

 

  1. Megabiodiversiteit

Vanaf meer dan 300 verschillende soorten planten/gewassen per hectare keert de werkelijke vitaliteit, levenskracht, van de natuur terug zoals die er ooit was in de paradijs-tijd.

De overvloed aan soorten brengt geleidelijk op langere termijn een voedsel landschap van overvloed.

 

  1. Optimalisering vitaliteit

Door honderden verschillende soorten planten/voedselgewassen per hectare kunnen plant(en dier)relaties elkaar optimaliseren en versterken. Hoe meer soorten, des te meer complexe verbindingen tussen planten onderling en tussen planten en dieren, des levenskrachtiger het gehele ecosysteem. Ook de gerichte aandacht van mensen aan planten en bewust gecreëerde plantengemeenschappen zijn essentieel voor optimalisatie van de vitaliteit.

 

  1. Familiedomein

We zijn bestemd om te leven in een familiedomein dat helend voor ons is. Dat is een qua levenskracht geoptimaliseerd gebied van ca. 1 hectare land dat bedoeld is als meergeneratie woon- en leefplek voor één gezin gericht op zelfvoorziening en het creëren van een zgn. “ruimte van liefde”.

 

  1. Ruimte van Liefde

Binnen een familiedomein kan door mensen door dagelijkse herhaling van liefdevolle aandacht aan alles wat er leeft en intense samenwerking met alles wat leeft een “ruimte van liefde” gecreëerd worden. Daarbij groeit alles wat aandacht krijgt zowel op zichtbare als op onzichtbare niveaus van leven en energie.

 

  1. Eenvoudig, natuurverbonden leven

Leven in een zelf te bouwen “eco-voudige”(eenvoudig –ecologische) mini-woning zonder voorzieningen als waterleiding, elektriciteit, telefoon, internet, tv, riool, enz.

Zelfvoorzienend in basisbehoeften van water, warmte, eten & drinken, aandacht en gezelligheid. Grotendeels buiten leven in “open lucht” kamers.

 

  1. Zelfvoorziening en lokale economie

Voorop staat de eigen zelfvoorziening die met gelijkgestemden uit andere familiedomeinen samen versterkt kan worden. Vervolgens kunnen overschotten afgezet worden op een lokale markt met buren en dorpgenoten op ruil basis, weggeven of voor de (onderlinge) verkoop.

Als tedere tuinder probeer ik met liefde en zachtheid de levenskracht weer terug te brengen voor de heling van mijzelf, alle andere mensen en al wat leeft.

De hele schepping ademt slechts liefde en overvloed als wij het toestaan.

 

Lijst van aangeplante soorten door Bas